Individbilder Amanivalparna

Bilder av Akkas 7 valpar från hennes sista kull f 9 maj 2018 
Cheena som jag har behållit har egen sida.

Hayawani Chifu Amani - Chifu

Hayawani Chanjari Amani - Milo

Hayawani Chanzi Amani - Aaron

Hayawani Chacha Amani - Morris

Hayawani Chilla Amani - Chilla

Hayawani Chana Amani - Sonya