MENTALITET - MENTALITY

BPH -  beteende och personlighets beskrivning hund

När vi uppfödare planerar en valpkull har vi ju vissa mål när det gäller mentaliteten. På önskelistan står: leklust, nyfikenhet, snabba avreaktioner när hunden blivit skrämd, att hunden ska tycka om människor (men inte nödvändigtvis vilja ha närkontakt med dem), koncentration på en uppgift, skottfasthet.
Fick vi allt detta i Salimakullen? JA!  Det fick vi! <3