Azimakullen

Från Jägarförbundets Mentaltest

Akka x Thabo Den stora Azimakullen med 11 valpar. Vi gjorde mentaltest på nästan alla valparna under 2 dagar.