TIDIGARE KULLAR - PREVIOUSLY LITTERS

Hayawanikullar

Här kan du se alla Hayawanikullar under åren och följa deras släktskap. Alla löv med namn betyder att hunden har avkomma. De gula löven är Hayawanikullar.

The Hayawani family tree ♥ Clic to enlarge!


Mer att läsa finns på Catharinas gamla sida

SHARIFU 30 AUG 2015
Innan man kunde testa hundarna för JME parade vi Sihiri med Midas. Det visade sig att både Sihiri och Midas har ett anlag för JME.
Därmed var risken att cirka 25% av valparna skulle bli sjuka. I kullen blev 4 hanar sjuka och 3 fick avlivas ♥♥♥ vid ung ålder. Mer om valparna
En tik Mimi, har ett anlag och Pia i Österrike och DKCH Hobbes i Danmark är helt friska.
Tidigare kullar hos Catarina i Trollebo  SHABA 20 DEC 2014 och FARAJA  6 OKT 2014
Hos Catharina  finner du många fler kullar! Förstora gärna bilden.  Hayawani.nu