PLANERADE VALPAR HOS KENNEL HAYAWANI 2021
Jag planerar för en kull med Cheena. Sannolikt blir det i maj 2021. Tjusig hane är vald mer info kommer senare.

Catharina planerar för en kull på Virp
i under tidig vår 2021