FINYANA-KULLEN - FINYANA LITTER
Finyana betyder "rynka i pannan". Kullen föddes 15/9 2012. Mamma är Freja (SEVCH Hayawani Titilayo Roozani) och pappa är VDCH Abutambu Aziz de Kiungwana, Tyskland. En fin kull med fyra flickor och sex pojkar: Akka (Akka), Alice (Arifa), Zizzi (Aziza), Humla (Amrisha), Ayo (Ayodele), Aslan (Andazi), Elis (Ajamu), Eddie (Assegai), Sigge (Amiri) och Ahambo (Ahambo).
Samtliga är röntgade på höftleder och armbågsleder. Åtta har A/A på höftlederna och ua på armbågslederna. En har B/B (räknas som ua) och 1 (lindrig pålagring) på armbågslederna.
Akka.pedigree.SKK.pdf
Stamtavla Finyanakullen